Find us on Google+ What Jesus Says In Bible - What People Doing In Present Days | www.AndhraJyothi.co.in

What Jesus Says In Bible - What People Doing In Present Days

Saturday, September 6, 2014
బైబిలో జీసస్ చెప్పున విషయాలు:-

1. నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు
2. దేని రూపమును విగ్రహమును నీవు చేసికొనకూడదు.వాటికి
సాగిలపడకూడదు.
3. నా నామమును వ్యర్థముగా ఉచ్చరింపకూడదు
4. విశ్రాంతి దినమును పరిశుద్ధదినముగా ఆచరించాలి.
5. నీతల్లిదండ్రులను సన్మానింపుము
6. నరహత్య చేయరాదు
7. వ్యభిచరింపరాదు
8. అబద్ధసాక్ష్యము పలుకరాదు
9. దొంగిలకూడదు
10.మధ్యం తాగకూడదు.
11. నీ పొరుగువానిది ఏదీ ఆశించకూడదు (నిర్గమ 20:3-17)

ఇది గమనించండి.
1.ఇతడే దేవుడంట మరోకడు లేడంట  భూమి పుట్టి 2000 సంవత్సరాలని చెప్పిన  బైబిల్ ను నమ్మే వారికి దేవుడేలే.!
అలాగే మీరు నన్నే నమ్మాలి లేదా మీ మధ్య చిచ్చు పెడతా అంటారు (లూకా 12 వ అధ్యాయం) ఇలాంటి వాడినే నమ్మాలంట.

2. దేనిని రూపము చేసుకోవద్దంటూనే, చర్చీలలో,చర్చీముందు  పెద్ద పెద్ద విగ్రహలు. మేరి విగ్రహలు చీరలతో(పాశ్చాత్య సంస్కృతిలో చీరలెక్కడివి.?) మళ్ళీ ఈ మధ్య కోత్తగా "RUN FOR JESUS" బైబిల్ లో ఈ విధంగా మీరే చెప్తారు విగ్రహరాధన వద్దంటూనే
మళ్ళ రోడ్ల వెంబడి పెద్ద పెద్ద విగ్రహలు కడతారు.. 


3.ఈయన నామము  ఎక్కడ పడతే అక్కడ గోడలపై,స్ధంభాలపై గుట్టలపై చూస్తున్నాం.  పెద్ద పెద్ద ప్లేక్సీలలో కూడా. 

4.ఆదివారము వస్తే విశాంత్రి దినము ఎంత పవిత్రతో అది అందరికి తెలుసు కదా.?!

5. తండ్రి ఎవరో తెలియదు. తల్లి దండ్రులను సన్మానించడం అంటే ఏంటో కనిపిస్తుంది కదా పాశ్చ్యాత్య దేశాలలో  ఎంత పవిత్రమైన తల్లిదైడ్రులుంటారో కదూ కాదు. ఎంత మందో ఉంటారు.

6.క్రైస్తవ మత మార్పిడిలను ప్రోత్సహిస్తూ క్రూసెడలంటూ ప్రపంచం మొత్తం కొన్ని కోట్ల మంది పంచభూతాలను దైవంగా పూజించే ఆది జాతీయులను పొట్టన పెట్టుకుంది. తెలుసుకోండి. 

7.అబ్బ ఏం చెప్పిండు. బైబిల్ అంతా వ్యభిచారాలే  కన్న తండ్రితో కూతుళ్ళు (లాట్ ) కన్న తల్లితో కొడుకు (అమ్రాన్) సోంత చెల్లితో,కోడలితో ఆకరికి జీసస్ సొంత చెల్లినే పెల్లి చేసుకున్నాడు కదా 

8.అబద్ద సాక్ష్యమంట వామ్మో  ఎన్నో కోట్ల రూపాయలతో  సువార్త స్వస్తతల్లో  కళ్ళు లేనోళ్ళకు కళ్ళు వస్తయంట  కాళ్ళు లేనోళ్ళకు కాళ్ళోస్తయంట చెవిటోడు విఐటడంట  మూగోడు మాట్లాడుతడంట ఛీ దీనమ్మ  ఎయిడ్స్ కూడా నయం చేస్తం అని ఎన్నో అబద్దపు సాకులతో చాప కింద నీరులా చేరి పైసలతో బలవంతాలతో మతం మార్చే మీరు అబద్దపు మూర్ఖులు. 

9.అందరూ దొంగలే  దొంగతనాల గురించి ఈయన మనకు చెప్తున్నడు   హహహ మా దేవాలయాలలో పని చేస్తూ  హూండీలలో పైసల్ దొబ్బే పోరంబోకు గాళ్ళు తూ………………

10.మధ్యంతాగకూడదంట హమ్మో  గిది మస్త్ జోక్………
అసలు ప్రపంచంలో తాగుబోతులే  స్వీమ్మింగ్ ఫుల్లో బీర్లతో తానం చేసే యదవలు . అన్నీ తాగుడు కంపెనీలు ఫారెన్ వే
అర్ధం చేసుకోవాలి. 


11.అంతా  బైబిల్ మొత్తం ఆశ నే కదరా ఆశించే పని చేస్తారు  అత్యాశ యదవలు

ఇట్లు
Page Credits To మీ జీసస్ ప్రక్షాళన.


Disclaimer : Please Note That We Just Informing This News Article With All of public . It is not to scold any person and caste or religion . It is an explanated information so people can understand what are the facts . We are not Responsible , Or We are Not Co Workers With Them So Ultimately the page admin Is Responsible To  Everything . If you have any objections On the content just contact us we will try our best. Thanks in advance

No comments:

Post a Comment